Säännöt

Ilmoittautumista koskevat pelisäännöt

Ilmoittautuminen Roihupellon Bändikoulun oppilaaksi on sitova. Oppilas (tai alle 18-vuotiaan oppilaan huoltaja) sitoutuu bändikoulun hinnaston mukaisiin maksuihin koko lukuvuodeksi, kun oppilaspaikka on vahvistettu ja tuntiaika on sovittu.

Lukukausimaksut toimitetaan ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Lukukausimaksut laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella elo- ja lokakuun lopussa, kevätlukukaudella tammi- ja maaliskuun lopussa.

Maksuhuomautukset lähetetään sähköpostitse. Mikäli maksusuoritus viivästyy yli neljä viikkoa, opetus joudutaan keskeyttämään.

Poissaoloa ja keskeytystä koskevat pelisäännöt

Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden ajan (syyskuu-toukokuu). Opintoja ei voi lopettaa kesken lukukauden (puoli vuotta). Oppilas (tai alle 18-vuotiaan oppilaan huoltaja) sitoutuu maksamaan opintomaksut koko lukukauden ajan (puoli vuotta).

Opintojen keskeyttäminen syyslukukauden jälkeen on tehtävä kirjallisesti viimeistään 1.12. mennessä.

Opettaja on velvollinen korvaamaan peruuttamansa tunnin, tai järjestämään sijaisen kyseiselle tunnille.

Oppilaan poissaoloja ei korvata.

Yli 15 minuutin myöhästyminen tunnilta tulkitaan peruutukseksi.