Tietosuojaseloste

Roihupellon Bändikoulu

Y-tunnus: 1513328-7

Laippatie 9 A, 00880 Helsinki

Verkkosivustomme osoite on: https://roihupellonbandikoulu.fi.

 

Henkilötietojen kerääminen

 

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme asiakkaistamme. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Keräämme henkilötietoja vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme asiakassuhdettamme. 

 

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

Matti Suvela

Laippatie 9 A, 00880 Helsinki

p. 0415291929

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

 

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksen, tai bändikoulun ja asiakkaan välisen asiakassuhteen, tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin rekisterinpitäjän lainmukainen käsittelyperuste on oikeutettu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin; asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, analysointi ja tilastointi, kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi.

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytysaika

 

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito-tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseäänkoskevia tietoja suoramainontaan. Tarkastus- tai kieltopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yllä olevaan posti-tai sähköpostiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan posti-tai sähköpostiosoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.